Dokter Wever - neuscorrectie

Neuscorrectie

Een neuscorrectie is bij uitstek een operatie waarbij cosmetisch grote winst behaald kan worden: de kosten-baten balans valt dikwijls zeer gunstig uit. Patiënten van dokter Wever weten dit doorgaans ook zeer goed, hebben van nature een scherp esthetisch zelfbeeld en een helder idee over de verandering die ze graag willen. Een absolute voorwaarde bij een neusoperatie is echter wel dat er een zo perfect mogelijk resultaat behaald wordt.

Perfectie tot de millimeter

Dat betekent niet alleen dat de verhoudingen perfect de eigen kracht van het gezicht moeten versterken, maar ook dat er geen storende rest afwijkingen te zien zijn. Helaas is dit doel niet eenvoudig te bereiken en zijn er wereldwijd slechts een klein aantal chirurgen die esthetisch oog, vaardigheden, ervaring en persoonlijkheid combineren om dit in een grote meerderheid van de gevallen waar te maken. 


“Vanzelfsprekend” wordt deze operatie dus nooit. Een goede neuschirurg moet zijn of haar gehele carrière hard blijven werken, constant willen leren, elke dag weer streven naar perfectie en het geduld hebben om urenlang op de millimeter te werken.

Neuscorrectie op langere termijn

Als het goed is, werkt een neuschirurg daarbij op een systematische manier, zodat binnen zijn of haar techniek de meeste routine kan worden opgebouwd. Welke “techniek” de chirurg daarbij gebruikt is veel minder belangrijk dan de ervaring en handigheid die hij heeft met één bepaalde techniek. Hierbij moet expliciet ook rekening gehouden worden met de lange termijn: een neus die er meteen na een operatie al perfect uitziet kan 10 jaar later volstrekt onacceptabel zijn. Zeker bij klanten met een relatief dikke huid die desalniettemin de wens van een “klein” neusje hebben, is het goed om hierbij stil te staan. Het afbreken van een neus om deze klein te maken is technisch eenvoudig. Het op lange termijn handhaven van een strakke en mooie vorm is een veel grotere uitdaging. Als het goed is, neemt uw chirurg beide aspecten mee in zijn of haar advies.

Naast de kwaliteiten van de chirurg spelen ook andere factoren een bepalende rol bij het eindresultaat. Met name de dikte van de huid en stevigheid van het onderliggende kraakbeen van een neus zijn enorm belangrijk. Is de huid dikker en stugger dan gemiddeld, dan is het kraakbeen over het algemeen zwakker dan gemiddeld. Deze combinatie maakt het soms lastig om een neus op korte termijn voldoende “klein” te maken, terwijl de risico’s op langere termijn juist kunnen zijn dat de neus té klein wordt. Tot slot speelt ook een bepaalde mate van toeval een rol. Na elke operatie moet u genezen en dat proces verloopt vaak voorspelbaar, maar niet bij iedereen identiek. Het komt daardoor voor dat er onbedoelde restafwijkingen ontstaan die het esthetisch resultaat negatief beïnvloeden. Meestal zijn die met beperkte middelen weer weg te werken.

Scheve neus

Een scheve neus kan ook moeilijk zijn om volledig te corrigeren. De asymmetrie zit vaak in alle onderdelen van de neus en niet zelden ook nog op een complexe manier. Vaak staat het neustussenschot scheef en heeft een onregelmatig beloop. De aanzet hoogte en diepte van de neusvleugels verschilt daardoor meestal ook, en de boog van het neusgat verloopt asymmetrisch. Regelmatig is de aanhechting van het neustussenschot aan het neusbot niet in het midden en bestaat er daardoor een verschil van stevigheid tussen de linker en rechter zijde. Soms is één neusvleugel kraakbeen korter dan de ander en is er een verschil in bolling. Deze scheve aanleg is niet altijd volledig weg te opereren, waardoor, wanneer eenmaal geopereerd, er een risico bestaat om scheef te genezen. Het gebruik van stevig materiaal – steviger dan het eigen kraakbeen (zoals ribkraakbeen) – kan een oplossing zijn om dit soort problemen te voorkomen. Maar om bij elke scheve neus met ribkraakbeen te starten, is wat overdreven. Bovendien kan ook ribkraakbeen scheef trekken. Staat uw neus voor de operatie scheef, dan is er dus een risico dat u dat ook na de ingreep nog zult zien.

Neuscorrectie, neusbrugcorrectie of neustipcorrectie?

Patiënten die voor een neuscorrectie, bijvoorbeeld een neusbrug correctie of een neustipcorrectie, naar dokter Wever komen zijn kenmerkend zeer precies en leggen de lat hoog. Als chirurg is het een grote uitdaging en verantwoordelijkheid om deze verwachtingen keer op keer waar te maken. Gelukkig lukt dat vrijwel altijd, maar gezien het bovenstaande is hiervoor soms echter wel een zogenaamde touch-up nodig. De kans hierop is afhankelijk van de patiënt, maar ligt gemiddeld tussen de 10-20%. Een touch-up wordt zelden binnen twaalf maanden na een operatie verricht. Enerzijds omdat het resultaat van een neuscorrectie gedurende de eerste twaalf maanden aanzienlijk kan verbeteren, anderzijds omdat het weefsel na een operatie nog maandenlang stug is en zich daardoor niet ideaal laat aanpassen.

 

Soms vragen klanten ons naar een “kleine” of “beperkte” neuscorrectie. Hoewel het een enkele keer voorkomt dat alleen de aanpassing van de neusvleugels of versmalling van de neuspunt een oplossing is, is het bij onze klanten vrijwel altijd zo dat wanneer de neus niet in zijn geheel wordt verfraaid, de kans op ontevredenheid duidelijk toeneemt. Een “kleine” neuscorrectie werkt dus meestal niet. Neuspunt, neusrug, en neusvleugels zijn weliswaar apart te opereren, maar cosmetisch werken zij volledig samen en vormen één geheel.

Complicaties neuscorrectie

Een neuscorrectie is vanuit de patiënt bekeken geen zware ingreep en complicaties komen zelden voor. De ingreep duurt gemiddeld tussen de 1 ½ en 2 ½ uur, en dokter Wever opereert vrijwel altijd onder algehele narcose. Er worden geen neustampons gebruikt. Wel zit er een week lang een kunststof kapje op de neus om zwelling tegen te gaan. U kunt blauw worden rondom de ogen, maar dit is doorgaans mild en na een week al vrijwel niet meer te zien. De ademhaling kan maanden na een neuscorrectie nog verminderd zijn, in een enkel geval is dat blijvend. Het kunststof neuskapje en de kleine hechtingen worden na een week verwijderd. Het resultaat is dan onmiddellijk te zien, hoewel er op dat moment zeker nog zwelling aanwezig is. Met name in het vooraanzicht kunt u zich de eerste maanden soms nog storen aan de wat brede neusrug of volle neuspunt. Het ontzwellen van dit gebied kan meer dan een jaar duren, bij een dikkere huid zelfs nog ruim langer. Bedenk u in dit stadium dat selfies een neus altijd groter doen lijken dan deze in werkelijk is. We raden dan ook expliciet af om gedurende de eerste maanden selfies te maken. Overigens is de zwelling van de geopereerde neus voor omstanders veel minder zichtbaar dan de klant zelf denkt. Mensen die niet weten dat u geopereerd bent, kunnen doorgaans 2-3 weken na de ingreep al niet meer goed waarnemen dat er iets gebeurd is.

Wij raden aan om twee weken vrij te nemen. U kunt in deze periode echter prima vanuit huis werken. Werkt u actief in de (social-) media of bent u in een andere rol beroepsmatig met uw uiterlijk bezig (bijvoorbeeld model), dan raden we soms aan om twee maanden rust in te bouwen na het ondergaan van een neuscorrectie.

Imperfecties

Zoals vermeld, is het belangrijkste risico van het ondergaan van een neuscorrectie dat er kleine imperfecties ontstaan die weggewerkt moeten worden. Voor het overgrote deel van onze klanten is dat geen probleem. Ze kunnen de cosmetische winst buiten de imperfecties waarderen en hebben het geduld om de afronding af te wachten. Elk jaar komt het een paar keer voor dat een klant daar toch meer moeite mee heeft. Soms komt dat doordat de imperfectie te storend is. Het komt echter ook wel eens voor dat de beleving van de imperfectie zwaarder is dan wat er realistisch zichtbaar is. Hoewel dat eigen is aan klanten die een hoge mate van perfectie nastreven en wij daar dan ook aan gewend zijn, is het echter niet de bedoeling dat u er emotioneel door ontregeld raakt. Bent u perfectionistisch en is uw uiterlijk van extreem veel belang voor u, stelt u zichzelf dan de vraag of u sterk genoeg bent om met de “pech” van imperfecties om te gaan en het geduld heeft om rustig te wachten op een afrondende touch-up. Twijfelt u daarover, dan is een neuscorrectie wellicht niet een ingreep voor u. Bespreek dit tijdens uw consult.

Bijkomende ingrepen neuscorrectie

Bijkomende ingrepen die regelmatig voorkomen bij neuscorrecties zijn een kinvergroting en een kleine halslift. Een zogenaamde klasse-2 overbeet komt in Nederland best veel voor en niet zelden in combinatie met een grote neus. Bij een klasse-2 overbeet is de kin vaak relatief klein of naar achteren geplaatst. Daarnaast zien we vaak dat er in meer of mindere mate sprake is van een onderkin. Het combineren van een verkleinende neuscorrectie met een kinvergroting en soms ook een kleine halslift verlengt de operatietijd met ongeveer een uur, maar geeft een eindresultaat dat met enkel een neuscorrectie niet behaald kan worden.

Neuscorrectie voor en na

neuscorrectie behandeling resultaat dokter wever.
Voor - simulatie - na

Neuscorrecties per jaar: meer dan 200

10-20%

Percentage
touch-ups

10-20%

Percentage
touch-ups

2

Zwaarte
score (1-5)

2

Zwaarte
score (1-5)

2 wk

Hersteltijd
in weken

2 wk

Hersteltijd
in weken

<1%

Ernstige
complicaties

< 1%

Ernstige
complicaties

Andere behandelingen: