Dokter Wever - kinvergroting

Kinvergroting

Een kleine kin komt vaak voor en is gelukkig lang niet altijd een reden tot zorg. Vooral bij vrouwen kan een kleinere kin het gezicht sieren, als het ware zachter en vrouwelijker maken. Bij meer ernstige gevallen is dat echter minder het geval. Een te kleine kin kan zich op verschillende manieren voordoen. Op de eerste plaats kan de kin in verticale richting te klein zijn. Dat betekent dat de afstand van de onderlip tot de onderkant van de kin relatief te kort is ten opzichte van de rest van het gelaat.

Micrognathie en retrognathie

We spreken dan van “micrognathie”. Daarnaast kan de kin te weinig naar voren ontwikkeld zijn. We spreken dan ook wel van “retrognathie”. Dat kan in het kader van een onderontwikkeling van de gehele onderkaak zijn. Het kan ook zo zijn dat alleen de kin zelf te weinig ontwikkeld is, bij een (vrijwel) normaal ontwikkelde onderkaak. In veel gevallen is er overigens sprake van een combinatie van micrognathie en retrognathie. Doorgaans is ook de bovenkaak betrokken, en soms zijn er ook standsafwijkingen van de tanden en kiezen. Al met al zijn dit vaak complexe problemen, waarbij ook de kaakchirurg betrokken wordt.

Kinimplantaat, filler of lichaamseigen vet?

Is de wens puur esthetisch, dan zijn er verschillende technieken om een kleine kin te vergroten. Heeft u een kin die vooral in verticale richting te kort is, dan wordt u door ons naar de kaakchirurg verwezen. Hoewel een normale kin implantaat een bijdrage levert aan de verticale lengte, is dat meestal bescheiden. Er bestaan siliconen implantaten die specifiek bedoeld zijn om de lengte van de kin te vergroten, maar die zijn dermate groot dat dokter Wever daar liever niet mee werkt. Om de kin meer naar voren te plaatsen kan tussen verschillende operatieve benaderingen gekozen worden. De kaakchirurg kan de onderkaak of kin bijvoorbeeld naar voren schuiven. Een andere optie is om alleen het volume aan te vullen. Dat kan met injectable fillers, met lichaamseigen vet, of met een kin implantaat. Alle drie materialen zijn in principe geschikt, maar hebben hun eigen voordelen en beperkingen. De beperking van fillers is met name de tijdelijkheid. De voordelen zijn de omkeerbaarheid, de relatief lage prijs, en de lage belasting. Lichaamseigen vet heeft niet de beperking van tijdelijkheid, maar het is wel moeilijker om ermee aan een kin in detail vorm te geven. Voor dat doel is een siliconen kin implantaat de beste optie. Door de stevige structuur kan vrij precies en natuurlijk vorm gegeven worden aan een te kleine kin. Meestal wordt het implantaat onder algemene narcose geplaatst, via een snede onder de kin. De operatie duurt ongeveer een uur en wordt doorgaans niet als zwaar ervaren. Het betreft hier zogenaamde “solide siliconen” implantaten die dus niet kunnen lekken zoals bij borst implantaten soms het geval is. Ze kunnen permanent blijven zitten en hoeven gedurende uw leven niet te worden gewisseld. Een kin implantaat kan, net als een filler, ontstoken raken. Het risico daarop is rond de 5%. Wanneer dat gebeurt moet het implantaat in principe verwijderd worden.

Andere behandelingen: