Dokter Wever - operatie neuscorrectie facelift

Topspecialist in facelifts en neuschirurgie

350

Operaties per jaar.

200+

Internationaal genodigde lezingen.
Het resultaat telt
Dokter Wever - portret Capi Wever

Natuurlijk en perfectionistisch

Dokter Wever verricht 170 neuscorrecties en ruim 50 verouderingsoperaties per jaar:

Het team van dokter Wever

All we do is face

Onze kliniek heeft een heldere visie: we zijn een puur chirurgische kliniek, dokter Wever is de enige chirurg en de enige operaties die we doen zijn aan het gelaat. Al onze passie en energie is daarop gericht. We geloven dat daarmee topkwaliteit geleverd kan worden. We behandelen weliswaar een vaste selecte groep klanten met Botox en fillers, maar hebben vrijwel geen ruimte voor uitbreiding daarvan. We verrichten geen laser of ‘andere energie’ behandelingen. We verkopen geen huidproducten.

Boutique
één-op-één zorg

We opereren jaarlijks ongeveer 250 patiënten. De meeste vraag gaat uit naar een facelift of een neuscorrectie. Meer klanten nemen we niet aan. Hierdoor is onze service persoonlijk en informeel. We kennen onze klanten, weten waar hun zorgen liggen. Het gevoel van een anonieme kliniek zult u bij ons niet ervaren.

“Om een goed onderbouwd advies te geven moet je het hele palet beheersen.”

“Om een goed onderbouwd advies te geven moet je
het hele palet
beheersen.”

Dokter Wever - operatie neuscorrectie facelift

Kennis en ervaring

Met meer dan 2500 neuscorrecties en honderden facelifts en halslifts, wordt dokter Wever gezien als een van de meest bedreven plastisch aangezichtschirurgen in Europa. Jaarlijks wordt hij dan ook tientallen keren uitgenodigd om zijn kennis en ervaring met collega’s te delen.

De lange termijn

Als team streven wij naar een veilig en betrouwbaar resultaat, en kijken daarbij expliciet naar de lange termijn. Natuurlijk is het belangrijk om snel een mooi resultaat te zien, maar het resultaat moet ook stabiel en duurzaam zijn.

Onze klanten

Onze klanten komen uit heel Nederland en Vlaanderen, en af en toe ook uit het verre buitenland. Ze zijn over het algemeen zeer goed bekend met de resultaten van dokter Wever, en willen daarom specifiek door hem geopereerd worden. We zijn er ook trots op dat meer dan de helft van onze klanten wordt verwezen door een klant die we reeds hebben behandeld. Bent u verwezen door een eerder door ons behandelde patiënt? Laat dat dan weten.

Dokter-Wever-operatie neuscorrectie facelift

Kwaliteit
en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid staan voorop in al onze processen. Dokter Wever is zelf al ruim 10 jaar landelijk actief betrokken bij kwaliteit en veiligheid van zorgprocessen. We zien onszelf als een zelf leerbare instelling, die doorlopend en zeer kort op de bal veranderingen doorvoert waar nodig. Aan de formele zijde wordt dokter Wever zowel in het LUMC als in zijn eigen kliniek cyclisch door de Nederlandse Vereniging voor KNO-Heelkunde gevisiteerd. Dokter Wever spreekt vele malen per jaar voor collega’s op grote internationale symposia en toetst zijn techniek en resultaten dus daarmee ook doorlopend.

Ervaringen

Collega Wever besteedt uitzonderlijk veel aandacht aan zijn cliënten, en levert werk van de hoogste kwaliteit.
Hij stelt z'n cliënten op hun gemak, en luistert maximaal. Hij levert topzorg!
Bron:
ZORGKAARTNEDERLAND

Locatie

Wij zijn centraal gelegen in de historische Nirwana-flat in Den Haag.